Ledarskap

 

Ett väldigt aktuellt ämne just nu är coachande ledarskap och de som vill vara en av de främsta i branschen behöver hålla sig uppdaterad om framgångsrikt ledarskap. Genom tiderna har det funnits många olika typer av ledarskapsteorier och förslag på vad som skapar framgång. Eftersom dom flesta idag är överens om att människorna är en organisations viktigaste resurs är deras utveckling lika med en framgång för företaget. Det coachande ledarskapet handlar om just detta, att få människor att växa. Detta görs genom kommunikation som det viktigaste verktyget. För att ge dig som ledare möjligheten av använda detta som konkurrenskraft finns Advantum som ger utbildningar i ämnet och går igenom detta.

Det går egentligen inte att säga att coachande ledarskap bara är aktuellt för några specifika yrken. Jag kan absolut tänkta mig att de flesta skulle gynnas både i sitt arbete och i sin vardag genom att vara medveten hur ens agerande kan påverka och ha positiv inverkan på andra. Även som föräldrar är troligtvis ett coachande förhållningssätt något som bidrar positivt på barnen.

När man pratar om att coacha någon så menas det att man är stödjande på ett sätt som hjälper en person eller grupp att nå individuella eller kollektiva mål. Inom idrotten är det väldigt vanligt med denna metod för att nå framgång, men arbetslivet har adopterat mycket av förhållningssättet då det visat sig effektivt. Kommunikation är det viktigaste redskapet för en coach och används för att vägleda, ställa frågor, motivera och förstärka positivt beteende. Kommunikation kan ses som en process som består av olika kommunikatörer som försöker få fram olika typer av meddelande. Men om detta lyckas påverkas av många olika faktorer som typ av medium, brus, kanal, koder, återkoppling/feed back och kontexter (sammanhang).